محمد صادق فاضل

بایگانی

اوقات شرعی

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

حسب الأمر مدیر مدرسه علمیه فیضیه مازندران، حجت الاسلام محمد صادق فاضل مأمور راه اندازی یک نشریه با رتبه علمی پژوهشی شد.
در این راستا، هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی انتخاب شده، اولین جلسه هیئت تحریریه در دفتر معاونت پژوهش مدرسه علمیه فیضیه مازندران تشکیل شد. در این جلسه، حجت الاسلام هادی قنبری به عنوان مدیر مسئول، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی فاضل به عنوان سردبیر انتخاب شدند. حجت الاسلام محمد صادق فاضل نیز مدیر اجرایی و مسئول پی گیری نشریه شد.
در همین جلسه نشریه به عنوان «نامه فقهی مدرسه علمیه فیضیه مازندران» نامگذاری گردید.

۰ نظر ۲۶ اسفند ۹۳ ، ۱۶:۱۶

پنجمین محمع عالی بسیج شهرستان بابل با ریاست حجت الاسلام محمد صادق فاضل تشکیل شد.
در این مجمع با برگزاری انتخابات جناب سرهنگ محمد آقاجانی برای دو سال رئیس مجمع عالی بسیج شهرستان بابل انتخاب شد و حجت الاسلام محمد صادق فاضل نائب رئیس دوم این مجمع گردید.

۰ نظر ۱۸ اسفند ۹۳ ، ۱۶:۱۸

حجت الاسلام هادی قنبری طی حکمی، حجت الاسلام محمد صادق فاضل را به عنوان قائم مقام رئیس پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل منصوب کرد. در این حکم آمده است:
«با عنایت به حکم صادره از سوی مقام محترم ریاست امناء پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل، موضوع نامه شماره 062/الف/92 د مورخه 06/12/93  مبنی بر مسئولیت اداره پژوهشکده به اینجانب، بدین‌وسیله جنابعالی را به موجب این حکم به‌عنوان قائم مقام خود در امور پژوهشکده، منصوب می‌نمایم.
انتظار می‌رود جنابعالی زیر نظر اینجانب، در جهت انجام امور محوله به ‌شرح ذیل اقدام فرمایید:
1.  نیازسنجی همراه با آینده‌نگری از لحاظ تجهیزات اداری و خدمات پژوهشی مورد نیاز جهت اداره پژوهشکده؛
2. اجرای برنامه‌های محتوایی و دقیق در راستای مأموریت‌های پژوهشکده فقهی، ضمن هماهنگی‌های لازم با معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه  و مدیریت حوزه علمیه شهرستان بابل؛
3. تنظیم روابط بین گروه‌ها و فعال کردن گروه‌های پژوهشی و رفع موانع اجرایی و ظرفیت‌سازی مبتنی بر اهداف پژوهشکده فقهی؛
4. تهیه گزارش‌های دوره‌ای و تنظیم جلسات منظم به همراه پیشرفت کار.
برای جنابعالی از درگاه ایزد منان آرزوی توفیق روزافزون مسئلت می‌نمایم.»

۰ نظر ۱۱ اسفند ۹۳ ، ۱۶:۱۸

جلسه هیئت امناء پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل تشکیل شد. در این جلسه و به انتخاب اعضاء جلسه، حجت الاسلام مجتبی روحانی، رئیس پژوهشکده فقهی گردید و حجت الاسلام سید محمد هادی قائمی، نایب ایشان شد.
همچنین حجت الاسلام محمد صادق فاضل به عنوان دبیر هیئت امناء انتخاب گردید.
در این جلسه با تشکر از زحمات یک ساله جناب حجت الاسلام محمد صادق فاضل برای راه اندازی و ریاست پژوهشکده، حجت الاسلام هادی قنبری به عنوان رئیس پژوهشکده انتخاب شد.


۰ نظر ۰۴ اسفند ۹۳ ، ۱۶:۱۹