محمد صادق فاضل

بایگانی

اوقات شرعی

تحصیل

اول ابتدایی: مدرسه سعدی؛ بابل، سال تحصیلی 68-69؛
دوم تا پنجم ابتدایی: ، مدرسه شیخ مفید؛ قم، مهر 69 تا خرداد 72؛
اول تا سوم راهنمایی: مدرسه خاتم النبیین (ص)؛ قم، مهر 72 تا خرداد 75؛
پایه اول تا دهم حوزه: مدرسه علمیه فیضیه مازندران؛ بابل، مهر 1375 تا تیر 1384؛
درس خارج اصول فقه: حوزه علمیه قم؛ حضرت آیت الله سبحانی، مهر 1384 تا خرداد 1388؛
درس خارج فقه: حوزه علمیه قم؛ جضرت آیت الله مکارم شیرازی، سال تحصیلی 84-85؛
سطح سه حوزه: مرکز آموزش عالی تربیت مدرس؛ قم بهمن 1384 تا خرداد 1387؛
دریافت مدرک سطح سه حوزه: مهر 1393.


سمت ها

الف. علمی و پژوهشی
1. استاد مدرسه علمیه فیضیه مازندران، مهر 1388 تا کنون؛
2. معاون پژوهش مدرسه علمیه فیضیه مازندران، مهر 1389 تا کنون؛
3. عضو شورای پژوهشی معاونت پژوهش حوزه علمیه استان مازندران، فروردین 1391 تا دی 1391؛
4. عضو شورای پژوهشی معاونت پژوهش حوزه علمیه شهرستان بابل، مهر 1392 تا کنون؛
5. رئیس پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل، دی 1392 تا اسفند 1393؛
6. نائب رئیس پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل، اسفند 1393 تا کنون؛
7. عضو هیئت مؤسس پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل، دی 1392؛
8. دبیر هیئت امنا پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل، دی 1392 تا کنون؛
9. دبیر شورای پژوهشی پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل، دی 1392 تا کنون؛
10. سردبیر نشریه علمی «گام اول»، پاییز 1391 تا کنون؛
11. مدیر اجرایی نشریه علمی «نامه فقهی مدرسه علمیه فیضیه مازندران»، اسفند 1393 تا کنون؛
12. ویراستار نشریه علمی «گام اول»، پاییز 1394 تا کنون؛
13. ویراستار نشریه علمی «نامه فقهی مدرسه علمیه فیضیه مازندران»، شهریور 1394 تا کنون؛
14. مسئول واحد استعداد برتر مدرسه علمیه فیضیه مازندران، اردیبهشت 1394 تا کنون؛
15. بازرس معاونت پژوهش حوزه علمیه استان مازندران، فروردین 1391 تا مهر 1391؛
16. عضو شورای پژوهشی سطح دو حوزه علمیه خواهران استان مازندران، تیر 1395 تا کنون؛

ب. بسیج
1. نماینده بسیج طلاب در کانون تفکر بسیجی استان مازندران، آذر1390 تا خرداد 1391؛
2. رئیس کانون تفکر بسیج طلاب حوزه مقاومت سعید العلماء بابل، آذر 1390 تا خرداد 1391؛
3. رئیس مجمع عالی بسیج شهرستان بابل، بهمن 1391 تا اسفند 1393؛
4. نائب رئیس مجمع عالی بسیج شهرستان بابل، اسفند 1393 تا کنون؛
5. عضو شورای راهبردی قشر بسیج طلاب و روحانیون سپاه استان مازندران؛ دی 1393 تا کنون؛
6. نائب رئیس شورای راهبردی قشر بسیج طلاب و روحانیون سپاه ناحیه بابل، اردیبهشت 1394 تا کنون؛
7. مسئول واحد علمی پژوهشی بسیج طلاب استان مازندران، آبان1390 تا دی 1392؛
8. مسئول واحد علمی پژوهشی بسیج طلاب حوزه مقاومت سعید العلماء بابل، مهر 1390 تا کنون؛
9. جانشین فرماندهی پایگاه بسیج شهید محمد مهدی فاضل، مهر 1390 تا آذر 1391؛
10. فرمانده پایگاه اساتید حوزه مقاومت سعید العلما بابل، آذر 1391 تا کنون؛
11. مربی طرح صالحین حوزه مقاوومت امام خمینی (ره)، مهر 1391 تا کنون؛
12. عضو شورای تعلیم و تربیت سپاه ناحیه بابل، اردیبهشت 1392 تا کنون؛
13. عضو شورای تعلیم و تربیت حوزه مقاومت امام خمینی (ره)، مهر 1391 تا کنون؛


ج. آموزش و پرورش
1. کارشناس تعلیم و تربیت اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل، آبان 1389 تا کنون؛
2. نماینده مبلغان مدارس اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، مرداد 1390 تا مرداد 1391؛
3. امام جماعت مدارس شهرستان بابل، مهر 1381 تا اسفند 1384، همچنین آبان 1389 تا آذر 1393؛

فعالیت ها

1. تأسیس پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل، دی 1392؛
2. تأسیس چهار انجمن علمی در مدرسه علمیه فیضیه مازندران، زمستان 1393؛
3. تشکیل کارگروه تبلیغ در مدرسه علمیه فیضیه مازندران، اردیبهشت 1393؛
4. طرح ریزی و برگزاری سلسله نشست های علمی در پژوهشکده فقهی حوزه علمیه فیضیه مازندران، آذر 1393 تا کنون؛
5. برگزاری مناظره در مدرسه علمیه فیضیه مازندران، آبان 1391؛
6. برگزاری سلسله نشست های علمی پیرامون کتاب های درسی حوزه، تیر 1393 تا کنون؛
7. برگزاری نشست بصیرتی با موضوع «کار طلبگی و آینده کاری طلبه»، تیر 1393؛
8. برگزاری کارگاه نقد کتاب، تیر 1392؛
9. برگزاری مسابقات کتابخوانی، تیر 1393 تا کنون؛
10. مشارکت فعال در برگزاری دومین یادواره شهدای روحانی استان مازندران، آذر 1392؛
11. مشارکت فعال در برگزاری نمایشگاه محصولات پژوهشی حوزه علمیه شهرستان بابل، آذر 1392 و آذر 1393؛
12. طرح ریزی و برگزاری کارگاه روش تحقیق، تیر 1394؛
13. مشارکت فعال در برگزاری همایش روحانیون رزمنده، جانباز و آزاده سپاه ناحیه بابل، مهر 1394؛
14. چاپ و نشر نشریه علمی «گام اول» مدرسه علمیه فیضیه مازندران، پاییز 1391؛
15. برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه در شهرستان بابل، بهمن 1394؛

تخصص

 متخصص در:
1. مهارت های تدریس (طراحی تدریس، تکنولوژی آموزشی و ...)
2. پژوهش و تحقیق
3. تدریس کتب فقهی
4. ویراستاری
5. نظام اصیل حوزه و روحانیت
6. طراحی آموزشی
 
و مطالعاتی پیرامون:
1. سیره شهدا
2. مهدویت
3. کتب شهید علامه مطهری

دوره های آموزشی گذرانده

کارگاه های ویژه تدریس
1. کارگاه طراحی تدریس، اسفند 1384؛
2. کارگاه روش تدریس، بهمن 1385؛
3. دوره دانش افزایی اساتید حوزه های علمیه استان مازندران، خرداد 1390؛
4. کارگاه مهارتهای تدریس، اسفند 1391؛

 کارگاه های ویژه پژوهش
1. کارگاه دانش افزایی معاونان پژوهش مدارس علمیه، اسفند 1392 تا خرداد 1393؛
2. کارگاه پایان نامه نویسی؛ خرداد 1393؛
3. دوره آموزش ویراستاری؛ مرداد و شهریور و مهر 1394؛

4. کارگاه تربیت پژوهشگر؛ بهمن 1394؛
5. کارگاه ویرایش و ویراستاری، اسفند 1394؛
6. کارگاه آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاله علمی در مجله های آی.اس.آی، اسفند 1394؛
7. کارگاه کاربرد Word در پژوهش، اردیبهشت 1395؛
8. کارگاه روش تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار spss (مقدماتی)، تیر 1395؛
9. کارگاه استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه، رساله و طرح پزوهشی، تیر 1395؛
10. کارگاه شیوه نگارش مقالات پژوهشی و ترویجی برای نشریات فارسی زبان، تیر 1395؛
11. کارگاه روش تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار spss (پیشرفته)، تیر 1395؛
12. کارگاه پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی، تیر 1395؛

 

کارگاه های ویژه تبلیغ
1. دوره آموزشی تربیت مبلّغان مدارس، مرداد 1390؛
 
کارگاه های ویژه بسیج
1. دوره آموزشی تکمیلی بسیج، اردیبهشت و خرداد 1391؛
2. کارگاه آموزشی مربیان و سرمربیان صالحین، شهریور 1392؛
3. دوره آموزش مربیان بصیرتی بسیج، بهمن 1393؛
4. دوره آموزشی غیر حضوری مقدماتی بسیج، اردیبهشت 1382؛
5. دوره آموشی بسیج (ویژه آموزش های عمومی)، تیر 1382؛
6. دوره آموزشی بسیج (ویژه آموزش های تخصصی)، مهر 1391؛
7. دوره تعلیم و تربیت بسیج (ویژه سرگروه تربیتی شجره طیبه صالحین)؛ اسفند 1391؛

کارگاه های برگزار کرده

1. کارگاه طراحی مسئله، مدرسه علمیه فیضیه مازندران، بابل، آبان 1393؛
2. کارگاه طراحی مسئله، مؤسسه آموزش عالی الزهرا (س)، بابل، آذر 1393؛
3. کارگاه روش تحقیق، مدرسه علمیه فیضیه مازندران، بابل، اردیبهشت و خرداد 1393؛
4. کارگاه روش تحقیق، مدرسه علمیه فیضیه مازندران، بابل، تیر و مرداد 1393؛

5. کارگاه اصول فیش نگاری، پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل، بابل، آبان 1394؛
6. کارگاه طراحی مسئله، پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل، بابل، بهمن 1394؛
7. کارگاه روش تحقیق، مدرسه علمیه روحیه، بابل، آبان 1394؛
8. کارگاه آموزش مهارت تدوین و نگارش طرح نامه تحقیق، پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل، بابل، اسفند 1394؛

9. کارگاه اصول فیش نگاری، پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل، بابل، اردیبهشت 1395؛
10. کارگاه روش تحقیق، مدرسه علمیه امام حسن مجتبی (ع)، زرگرشهر، تیر و مرداد 1395؛
11. کارگاه روش تحقیق، مدرسه علمیه الزهرا (س)، بابل، مرداد 1395؛


آثار پژوهشی

1. مقاله: قاعده قرعه در فقه شیعه/ اثر برگزیده دومین نمایشگاه محصولات پژوهشی حوزه علمیه شهرستان بابل و اثر پژوهشی ممتاز حوزه علمیه شهرستان بابل در سال تحصیلی 93-94؛
2. مقاله: اقاله در فقه شیعه/ اثر برگزیده دومین نمایشگاه محصولات پژوهشی حوزه علمیه شهرستان بابل؛
3. مقاله: بررسی راهکار «ترکیب سلف موازی استاندارد با حواله» برای برون رفت از مشکل «عدم امکان حضور در بازار ثانویه» در معاملات سلف» (علمی پژوهشی)/ اثر پژوهشی ممتاز حوزه علمیه شهرستان بابل در سال تحصیلی 93-94؛
4. مقاله: ضمانت جایزه مسابقه (علمی پژوهشی)؛
5. مقاله: ضمانت اجرت در جعاله (علمی پژوهشی)؛
6. کتاب: کتاب آموزشی الموجز فی اصول الفقه/ اثر برگزیده اولین نمایشگاه محصولات پژوهشی حوزه علمیه شهرستان بابل؛
7. پایان نامه (سطح سه): امکان تصحیح سلف موازی استاندارد از منطر فقه امامیه و اهل سنت/ اثر برگزیده دومین نمایشگاه محصولات پژوهشی حوزه علمیه شهرستان بابل؛
8. بررسی حکم فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف؛
9. بررسی جبران ضعف سند با شهرت عملیه؛
10. شهرت فتوائیه؛
11. بررسی مقتضای قواعد عام فقهی پیرامون قیمت گذاری؛
12. بررسی دلالت روایات بر جواز قیمت گذاری حاکم در شرایط طبیعی بازار
13. بررسی دلالت روایات بر جواز قیمت گذاری حاکم در شرایط خاص اقتصادی؛

 
در دست اقدام:
1. کتاب: مطالعه تطبیقی ماهیت و ضمان در نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی ایران؛
2. پایان نامه (سطح چهار): قیمت گذاری در بازار اسلامی از منظر فقه امامیه و اهل سنت؛

3. مقاله: نقش زمان در عقود مؤجل (بررسی موردی عقد سلف)؛

راهنمایی علمی

حجت الاسلام محمد صادق فاضل چند اثر پژوهشی را راهنمایی کرده و یا مشاوره داده است که از آن جمله است:

مقالات
1. عوامل مؤثر در حضور قلب در نماز/ اثر پژوهشی ممتاز حوزه علمیه شهرستان بابل در سال تحصیلی 93-94؛
2. تأثیر در فرهنگ جامعه؛
3. بررسی سیر تحول مهریه از ابتدای خلقت تا کنون؛
4. مفعول مطلق؛
5. بررسی پدیده گردشگری از دیدگاه فقه اسلامی؛
6. فتاوای مراجع معظم تقلید پیرامون نماز طلاب و دانشجویان در محل تحصیل؛
7. بررسی ادبی روایت «من أکذب أفسد مروّته»؛
8. بهزیستی خانواده در سایه زندگی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)؛
9. رزق و روزی از نگاه امامان معصوم (ع)؛
10. ماهیت دنیا از دیدگاه حضرت علی (ع)؛
11. پیامدهای دنیوی و اخروی گناه؛
12. پیامدهای فردی و اجتماعی گناه؛
13. برده داری از نگاه اسلام؛
14. ماهیت اقاله از منظر فقه امامیه و اهل سنت؛
15. راه های تشخیص «أن» حرفی با نگاه به قرآن کریم؛
16. نجاست و طهارت اهل کتاب؛
17. بررسی معیار موالات در تیمم از نگاه فقهای شیعه؛
18. بررسی حق مرد در طلاق؛
19. حکم نماز جمعه در عصر غیبت؛
20. بررسی اشتراط تعیین موضع تحویل کالا در عقد سلف؛
21. بررسی امکان تحویل کالا در سررسید در عقود سلف؛
22. مره و تکرار در نهی از نگاه آخوند خراسانی، مرحوم خویی و فاضل استرابادی؛
23. بررسی آیه نهی از غیبت؛
24. نقش مالک اشتر در تحولات سیاسی منجر به مرگ عثمان؛
25. تعیین عامل باب تنازع به وسیله قرآن کریم؛

تحقیقات پایانی سطح دو
1. خورشید و ماه و ستاره در قرآن کریم؛
2. اشراط الساعة

پایان نامه سطح سه
1. تقیه مداراتی یا تعامل با عامه در فقه امامیه؛
2. معیار و میزان شرط مخالف کتاب و سنت؛
3. بررسی فقهی سیاست خارجی در فقه حکومتی؛
4. تحلیل فقهی اراده با نگاهی به فقه امامیه و قانون مدنی ایران؛
5. مقدار و جنس زکات فطره؛
6. خلوت؛ موضوع شناسی، احکام و آثار مترتب بر آن؛
7. بررسی فقهی و حقوقی لقطه؛
8. بررسی موارد حرمت ابدی در نکاح؛
9. گناهان کبیره و آثار فقهی آن؛
10. بررسی تطبیقی ازدواج موقت با نکاح مسیار؛
11. ماهیت، شرایط و احکام یائسگی؛
12. شرایط تحقق تظاهر به روزه خواری؛
13. وقف مشاع؛ آثار و احکام آن؛
14. وقت شرعی ایراد خطبه ها و نماز جمعه؛
15. بررسی فقهی جنگ روانی؛ ماهیت، مصادیق و احکام آن؛
16. مصادیق جدید جعاله و احکام آن؛
17. استکبارستیزی و دفاع از مظلومان دیگر کشورها در فقه امامیه؛
18. اشتغال بانوان در خارج منزل و رابطه آن با حقوق شوهر؛
19. وقف قبرستان و احکام قبرستان موقوفه؛
20. تأثیر قصد منافع حلال در معاملات حرام و قصد منافع حرام در معاملات حلال؛
21. معاملات صوری از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه؛
22. مناقصه و مزایده در فقه اسلامی و حقوق؛
23. زمان استحقاق مجنی علیه نسبت به دیه؛

 سابقه تدریس

حکم تدریس: تدریس پایه هشتم حوزه؛

1. آموزش فقه؛ سال تحصیلی 88-89.
2. الموجز فی اصول الفقه؛ سال تحصیلی 88-89 و 89-90؛
3. شرح لمعه (فقه 1)؛ سال تحصیلی 90-91؛
4. شرح لمعه (فقه 3)؛ سال تحصیلی 92-93، 93-94 و 94-95؛
5. شرح لمعه (فقه 4)؛ سال تحصیلی 91-92؛
6. شرح لمعه (فقه 5)؛ سال تحصیلی 89-90؛
7. شیعه در اسلام؛ سال تحصیلی 92-93 و 93-94؛
8. اصول اعتقادات (استاد مصباح)؛ سال تحصیلی 89-90، 90-91 و 91-92؛
9. آیین دانشوری؛ سال تحصیلی 89-90، 90-91، 91-92، 92-93 و 93-94.
10. بر بال قلم؛ سال تحصیلی 89-90، 90-91، 91-92، اردوی تابستانه سال 1393 و 94-95؛
11. تفسیر سوره توبه، کتاب جوامع الجامع؛ اردوی تابستانه سال 1393؛
12. تفسیر سوره یوسف و رعد، کتاب جوامع الجامع؛ اردوی تابستانه 1393؛
13. روش تحقیق، سال تحصیلی 93-94 و 94-95؛
14. رسم طلبگی، دوره اختبار تهذیبی 94 و 95؛

افتخارات

1. معرفی هفت ممتاز پژوهشی در هر یک از دو نمایشگاه محصولات پژوهشی شهرستان بابل، آذر 1392 و آذر 1393؛
2. معرفی سه نخبه پژوهشی به معاونت پژوهشی حوزه علمیه شهرستان بابل، اردیبهشت 1394؛
3. برگزیده استانی در هشتمین مجمع سراسری دانشجویان و طلاب ممتاز بسییجی، شاهد و ایثارگر، مهر 1387؛
4. رتبه دوم سطح چهار اولین مسابقات علمی و پژوهشی شهرستان بابل، آذر 1392؛
5. رتبه اول سطح سه دومین مسابقات علمی و پژوهشی شهرستان بابل، آذر 1393؛
6. عضو مجمع عالی نخبگان ایران - مازندران، شهریور 1392؛

7. نفر دوم مسابقات بیان مفاهیم قرآنی استان مازندران، بهمن 1391؛
8. نفر دوم مسابقات تیراندازی (ماده کلت بادی) جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب و روحانیون بسیج استان مازندران، آبان 1394؛
9. نفر اول مسابقات تیراندازی با تپانچه جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب بسیجی حوزه های علمیه، بهمن 1394؛


طرح ها

1. طرح بلند مدت آموزش پژوهش، به سفارش مدرسه علمیه فیضیه مازندران، خرداد 1391؛
2. طرح آموزش پژوهش محور، به سفارش امام جمعه شهرستان بابل، شهریور 1392؛
3. طرح آموزش پژوهش محور شرح لمعه، به سفارش مدرسه علمیه فیضیه مازندران، بهمن 1392؛
4. طرح الزام پژوهش، به سفارش مدرسه علمیه فیضیه مازندران، شهریور 1394؛
5. طرح تربیت پژوهشگر، به سفارش مؤسسه آموزش عالی الزهرا (س) بابل، تیر 1395؛